skip to Main Content

Заповед №СОА21-РД09-1315/07.10.2021г. и Приложение

Приложение – Места за поставяне на агитационни материали   МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ – ПЛАКАТИ, СЪОБЩЕНИЯ, ОБРЪЩЕНИЯ, РЕКЛАМИ, АФИШИ И ДР., СЪГЛАСНО ЧЛ. 183, АЛ. 3 ОТ ИК ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РБ И ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ…

Избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Back To Top