skip to Main Content

Справка чрез SMS на мобилен телефон по Единен Граждански Номер в избирателните списъци

Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса…

Осигуряване на специализиран транспорт за избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването в изборния ден

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1420/14.10.2019 г. на кмета на Столична община общинската администрация ще осигури специализиран транспорт на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 27.10.2019 г., респективно на 03.11.2019 г. в хипотеза…

Заповед №СОА19-РД09-1439/18.10.2019 г. на кмета на Столичната община за ОБРАЗУВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Заповед №СОА19-РД09-1439/18.10.2019 г. на кмета на Столичната община за ОБРАЗУВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Заповед за забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии

Заповед за забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии

Заповед № СОА19-РД09-1294/17.09.2019 г. за забрана използването на общинския транспорт на територията на общината за провеждане на предизборна агитация

Заповед № СОА19-РД09-1294/17.09.2019 г. за забрана използването на общинския транспорт на територията на общината за провеждане на предизборна агитация

Заповед № СОА19-РД09-1293/17.09.2019 г. за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на СО, където се полага труд от администрацията

Заповед № СОА19-РД09-1293/17.09.2019 г. за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на СО, където се полага труд от администрацията

Back To Top