skip to Main Content

Заповед – агитационни материали

Заповед №СОА21-РД09-390/04,03.2021г. – агитационни материали ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЗАПОВЕД №СОА21-РД09-390/04.03.2021г. МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ – ПЛАКАТИ, СЪОБЩЕНИЯ, ОБРЪЩЕНИЯ, РЕКЛАМИ, АФИШИ И ДР., СЪГЛАСНО ЧЛ. 184, АЛ. 3 ОТ ИК ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ…

Back To Top