skip to Main Content

Заповед №СОА19-РД09-1439/18.10.2019 г. на кмета на Столичната община за ОБРАЗУВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Заповед №СОА19-РД09-1439/18.10.2019 г. на кмета на Столичната община за ОБРАЗУВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Back To Top