skip to Main Content

ГЛАСУВАНЕ НА ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И/ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

ГЛАСУВАНЕ НА ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И/ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

С цел предоставянето на възможност, избирателите с увредено зрение или затруднение в придвижването да упражнят правото си на глас, със Заповед на кмета на Столична община се осигурява специализиран транспорт от дирекция „Транспорт“ при Столична община за превозване на избирателите до избирателните секции.

Избирателите с увредено зрение или затруднение в придвижването могат да подават заявки за транспорт на телефонен номер 0800 20 720 /безплатен за гражданите/ от 07:00 часа до 20:30 часа на 01.10.2022 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 02.10.2022 г.

https://www.sofia.bg/election

Back To Top