skip to Main Content

Заповед №РВР24-РД56-31/31.01.2024 на Кмета на Район „Връбница“ във връзка със създаване на по – добра организация в търговската дейност на територията на СО – Район „Връбница” по време на Задушница на 09.03.2023г.

Заповед №РВР24-РД56-31/31.01.2024 на Кмета на Район „Връбница“ във връзка със създаване на по – добра организация в търговската дейност на територията на СО – Район „Връбница” по време на Задушница на 09.03.2023г.

Back To Top