skip to Main Content

Инвестиционно намерение – временен паркинг

Инвестиционно предложение за обект:  „Изграждане на временен паркинг“ в  ПИ с идентификатори 68134.2808.135 и 68134.2808.2124,…

Прочете още

Инвестиционно намерение от ВМВ ЕООД

Инвестиционно предложение за обект:  „Изграждане на складови сгради, тръбен кладенец, изгребен резервоар и противопожарен резервоар“…

Прочете още

Инвестиционно предложение от Ситигама Парк ЕООД

Инвестиционно предложение за обект:  „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадни води, към складова база…

Прочете още

Инвестиционно намерение от Адифарм ЕООД

Инвестиционно намерение за "Изграждане на производствена сграда за лекарствени форми и хранителни добавки, административна сграда…

Прочете още

Инвестиционно намерение от Хелфи Пластикс, с.Мрамор

Инвестиционно предложение (ИП): „Подготовка преди оползотворяване и рециклиране на отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки,…

Прочете още

Модернизация на железопътна линия София – Драгоман

Модернизация на железопътна линия София – Драгоман

Прочете още

Инвестиционно намерение от ВМВ ЕООД

Инвестиционно намерение за обект: "Складови сгради тръбен кладенец изгребен резервоар противопожарен резервоар - Етап I…

Прочете още

ОВОС за застрояване с индивидуални жилищни сгради в кв. Толева махала

ОВОС за застрояване с индивидуални жилищни сгради в кв. Толева махала

Прочете още

Инвестиционно намерение на Хелфи Пластик – с.Мрамор

Инвестиционно намерение за обект: „Подготовка преди оползотворяване и рециклиране на отпадъци от пластмаса и пластмасови…

Прочете още

Инвестиционно намерени от НКЖИ

Инвестиционно намерени от НКЖИ - Модернизация на ж.п. линия София-Драгоман

Прочете още

Инвестиционно намерение за имот с идентификатор 12084.2761.148

Инвестиционно намерение за обект: "Изграждане на нова сграда с офиси, магазини, сладове и обслужващите я…

Прочете още

Инвестиционно намерение от арх. Евгени Велев и Мартин Велев

Инвестиционно намерение за обект: "Промяна на предназначението на земеделска земя с цел застрояване съгласно действащ…

Прочете още
Back To Top