skip to Main Content

Инвестиционно намерение от Тавилог ЕООД

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в УПИ I-125…

Прочете още

Инвестиционно намерение – Юлиан Цветков

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: "изместване на съществуващ водопровод Ф50 РСТ от УПИ VII-2651,…

Прочете още

Инвестиционно намерение ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия. Обект…

Прочете още

Инвестиционно намерение от Радостина Перчемлиева

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: "Изграждане на нежилищна сграда със складова функция и офиси…

Прочете още

Инвестиционно намерение от Костадин Костадинов

Инвестиционно намерение от Костадин Костадинов - Изработване на подробен устройствен план, с.Мрамор, ПИ с идентификатор 49206.2623.677

Прочете още

Инвестиционно намерение от ДД инвест груп

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Изграждане на павилион за бързо хранене и навес (автомивка)…

Прочете още

Инвестиционно намерение от БГ НОВА АД

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Площадка за оползотворяване, рециклиране и материално оползотворяване на строителни…

Прочете още

Инвестиционно намерение от ДДТ 1 АУТО

Инвесиционно намерение - "Изграждане на тръбен сондажен кладенец за автосервиз в имот 12084.2719.2343 с Волуяк, м.…

Прочете още

Инвестиционно намерение от Кардени-63 ООД

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: "Складове и офиси" в ПИ с идентификатор 49206.2684.42 по…

Прочете още
Back To Top