skip to Main Content

Инвестиционно намерение за обект: „Връзка на втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София-Кюстендил, подземно трасе с дължина 817.94м“

Back To Top