skip to Main Content

Инвестиционно предложение за изграждане на обект:„Връзка на втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София-Кюстендил“, район „Връбница“-СО.

📑  Инвестиционно предложение за изграждане на обект:„Връзка на втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София-Кюстендил“, район „Връбница“-СО.  

Back To Top