skip to Main Content
Осигуряване на специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижванетоСправка по Единен Граждански НомерИнформация за избирателитеУведомление за консултацииМеста за гласуванеМеста за обявяване на избирателните списъциАдреси в секцииЗаповед - Места за поставяне на агитационни материали

МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ – ПЛАКАТИ, СЪОБЩЕНИЯ, ОБРЪЩЕНИЯ, РЕКЛАМИ, АФИШИ И ДР ЗА РАЙОН „ВРЪБНИЦА“., СЪГЛАСНО ЧЛ. 183, АЛ. 3 ОТ ИК ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 29.10.2023 г.

  • ДВУСТРАННО ТАБЛО КВ. „ОБЕЛЯ“, УЛ.“1-ВА“, №1, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“
  • ДВУСТРАННО ТАБЛО Ж.К. „ОБЕЛЯ-2“ ХХХ-ТО ДКЦ /ПРЕД ВХОДА/
  • ДВУСТРАННО ТАБЛО Ж.К. „ВРЪБНИЦА-1“, БЛ.523 /ПРЕД ВХОД А /
  • ТАБЛО Ж.К. „ВРЪБНИЦА-2“ КАЛКАН НА БЛ.636
  • ТАБЛО М. „МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ“, БУЛ. „ЕВРОПА“, №2
  • НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
  • ТАБЛО С. ВОЛУЯК, УЛ.“ЗОРНИЦА“ №43
  • ТАБЛО С. МРАМОР, ПЛ.“СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ №1

Телефон за връзка с преводачите на БЖЕ – Контактен център на Столична община: 0887 900 998 (Viber/Вайбър)

Посоченият телефонен номер е предназначен единствено за обслужване на хора с увреден слух, чрез осъществяване на видео-жестов превод в работно време от понеделник до петък от 09:00-17:30 ч.

Работно време на Центъра за административно обслужване на СО-район „Връбница“е от понеделник до петък: 08:30 – 17:00, адрес: гр. София, бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б, ет. 1

Back To Top