skip to Main Content
Адреси на места за гласуванеСписък с номерата на избирателните секции и адресите, попадащи в тях23-НС-З-д за места за обявяване на изб. списъци-ВръбницаУведомление за консултацииИзбирателни списъциГласуване на избирателите с трайни увреждания с подвижна избирателна кутияПроверка на номер и адрес на избирателна секцияРегистрация за гласуване по настоящ адресЗаповед - места за поставяне на агитационни материалиЗаповед № СОА23-РД09-749/16.03.2023 г. - на кмета на СО за осигуряване на специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването в изборния ден на 02.04.2023 г.Списък на заличените лица от избирателните списъциВидео излъчване от СИК
Заповед №СОА23-РД09-600/23.02.2023г. – агитационни материали ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЗАПОВЕД №№СОА23-РД09-600/23.02.2023г. МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ – ПЛАКАТИ, СЪОБЩЕНИЯ, ОБРЪЩЕНИЯ, РЕКЛАМИ, АФИШИ И ДР., СЪГЛАСНО ЧЛ. 184, АЛ. 3 ОТ ИК ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ за 02.04.2023г.
ВРЪБНИЦА 1 ДВУСТРАННО ТАБЛО КВ. „ОБЕЛЯ“, УЛ.“1-ВА“, №1, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“
2 ДВУСТРАННО ТАБЛО Ж.К. „ОБЕЛЯ-2“ ХХХ-ТО ДКЦ /ПРЕД ВХОДА/
3 ДВУСТРАННО ТАБЛО Ж.К. „ВРЪБНИЦА-1“, БЛ.523 /ПРЕД ВХОД А /
4 ТАБЛО Ж.К. „ВРЪБНИЦА-2“ КАЛКАН НА БЛ.636
5 ТАБЛО М. „МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ“, БУЛ. „ЕВРОПА“, №2, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
6 ТАБЛО С. ВОЛУЯК, УЛ.“ЗОРНИЦА“ №43
7 ТАБЛО С. МРАМОР, ПЛ.“СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ №1
Back To Top