skip to Main Content
София, п.к. 1229, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б.
Работно време oт 8:30ч. до 17.00ч. всеки делничен денinfo@vrabnitsa.bgdelovodstvo@vrabnitsa.bg

Фронт - офиси

Фронт-офиси Телефон
Деловодство 02/495 77 41
ЕСГРАОН 02/495 77 40
Гражданско състояние 02/495 77 07
Търговска дейност 02/495 77 53
Устройство на територията, геодезия и кадастър 02/495 77 72

Ръководство

Име и Фамилия Длъжност и приемно време Телефон
Румен Костадинов Кмет
Прием: сряда от 10.30-12.30 с предварително записване
02/495 77 10, 02/495 77 47
Николай Въжаров Заместник кмет
Прием: вторник от 10.30-12.30
02/495 77 10, 02/495 77 47
Пресияна Панова Заместник кмет
Прием: четвъртък от 10.30-12.30
02/495 77 10 ,02/495 77 47
Десислава Илиева Вр.И.Д. Секретар на района 02/495 77 24
арх. Симеон Симеонов Главен архитект
Прием: четвъртък от 9.00-12.30 с предварително записване на тел. 02/495 77 72
02/495 77  20
Виктор Трайков Финансов контрольор 02/495 77 25
Младши експерт „Обществени поръчки“ 02/495 77 56
Константин Томанов Секретар на МКБППМН 02/495 77 39

Кметство Мрамор

Адрес: с. Мрамор, пл. „Св. Иван Рилски“ №1 8.30-17.00

Име и Фамилия Длъжност и приемно време Телефон
Александър Георгиев Кмет с. Мрамор, Прием: четвъртък от 14.00-17.00 02/998 20 01
Иванка Симова Главен специалист в кметство Мрамор 02/998 20 01

Кметство Волуяк

Адрес: с. Волуяк, ул. „Зорница“ №43 8.30-17.00

Име и Фамилия Длъжност и приемно време Телефон
Йордан Йорданов Кмет с. Волуяк, Прием: четвъртък от 14.00-17.00 02/998 90 35
Василка Николова Главен специалист кметство Волуяк 02/998 90 35

Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност

Име и Фамилия Длъжност и приемно време Телефон
Евгений   Аврамов Началник отдел 02/495 77 23
Ани Кавръкова Главен юрисконсулт 02/495 77 52
Мирослав Митрев Старши юрисконсулт 02/495 77 51
Юрисконсулт 02/495 77 50
Младши експерт 02/495 77 49
  Старши експерт 02/495 77 51
Емилия Кирилова Старши експерт 02/495 77 47
Главен експерт 02/495 77 47
Михаил Грозданов - фронтофис Старши експерт 02/495 77 53
Марин Михайлов Изпълнител -отговорник ПУ 02/495 77 60

Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси

Име и Фамилия Длъжност и приемно време Телефон
Даниела Трайкова Игнатова Началник отдел 02/495 77 43
Мариана  Стоименова Главен счетоводител 02/495 77 30
Главен експерт „ЧР“ 02/495 77 15
Мария Веселинова Главен специалист 02/495 77 16
Петрана Кръстева Главен счетоводител "Образование" 02/495 77 31
Цветанка  Лазарова Старши счетоводител 02/495 77 33
Силвана Виденова Счетоводител 02/495 77 33
Надя Еманойлова Счетоводител 02/495 77 32
Румянка Лазарова Счетоводител 02/495 77 46
Поли Николова Домакин 02/495 77 28

Административно и информационно обслужване и дигитализация

Име и Фамилия Длъжност и приемно време Телефон
Десислава  Илиева Началник отдел 02/495 77 24
Венета  Хаджигенова Младши експерт „Гражданско състояние“ 02/495 77 07
Даниела  Боянова Гл. специалист „ЕСГРАОН“ 02/495 77 40
Мая Василева Гл. специалист „ЕСГРАОН“ 02/495 77 40
Цветелина  Какачка Младши експерт „Деловодство“ 02/495 77 41
Виолета Антонова Младши експерт „Архив“ 02/495 77 69
Милена Младенова Младши експерт „Архив“ 02/495 77 41
Даниела Рачева Изпълнител - куриер 02/495 77 76

Общинска собственост и жилищно настаняване

Име и Фамилия Длъжност и приемно време Телефон
Началник отдел 02/495 77 34
инж. Антоанета Кънчева Главен експерт 02/495 77 54
инж. Радослава Димитрова Старши експерт 02/495 77 54
Ваня Божинова Главен специалист 02/495 77 62
Кристина Коралова Главен специалист „Жилищно настаняване“.
Прием: вторник от 13.00 ч. до 17. 00ч. и сряда от 08.30 ч. до 12.30 ч.
02/495 77 36

Устройство на територията, геодезия и кадастър

Име и Фамилия Длъжност и приемно време Телефон
  Началник отдел  
арх. Лариса Вангелова Главен експерт 02/495 77 37
арх. Петя Екинджи Главен експерт 02/495 77 38
 инж. Антоанета Първанова Старши експерт 02/495 77 38
Мая Борисова Главен специалист 02/495 77 38
фронт-офис Главен специалист 02/495 77 72

Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството

Име и Фамилия Длъжност и приемно време Телефон
инж. Десислава Александрова Началник отдел 02/495 77 21
инж. Иван Велев Главен инженер 02/495 77 22
Магдалена Чилингирова Главен експерт 02/495 77 70
инж. Георги Георгиев Главен експерт КС 02/495 77 42
Венцислав Златанов Старши експерт КС 02/495 77 42
инж. Добромир Атанасов Старши експерт 02/495 77 48
инж.Николай Начев Старши експерт 02/495 77 68
Радостина  Цветкова Главен специалист 02/495 77 68
Младши експерт 02/495 77 68
Главен специалист 02/495 77 63

Образование, социални дейности,култура и спорт

Име и Фамилия Длъжност и приемно време Телефон
Силвия Спиридонова Началник отдел 02/495 77 55
Димитър Лазаров Старши експерт 02/495 77 55
Ивелина Тодорова Старши експерт 02/495 77 44
Старши експерт 02/495 77 47
Дарина Симеонова Главен специалист 02/495 77 57

Военен

Име и Фамилия Длъжност и приемно време Телефон
Йоана Влахова Старши експерт 02/495 77 65
ОХРАНА   02/495 77 66
ДЕЖУРНИ РСС   02/495 77 29

Столичен инспекторат

Име и Фамилия Длъжност и приемно време Телефон
Росен Попов Инспектор – отг. район „Връбница“ 02/495 77 64

Бюро по труда

Име и Фамилия Длъжност и приемно време Телефон
Радка Терзийска Старши експерт 02/836 32 25

Общинска служба земеделие

Име и Фамилия Длъжност и приемно време Телефон
инж. Радмила Тасева Н-к отдел „ОСЗ“ „Западна“, офис "Връбница" 02/495 77 59
Дочка Димитрова Техн. изпълнител 02/495 77 58
Соня Цветкова Техн. изпълнител 02/495 77 58

Социално подпомагане

Име и Фамилия Длъжност и приемно време Телефон
Ангрита Григорова Директор 02/934 66 63
Антоанета Донева Н-к отдел „Закрила на детето“ 02/495 77 74
Рая Кръстева Социален патронаж 02/934 64 25
Back To Top