skip to Main Content

Безвъзмездно предаване на дървесни отпадъци за рециклиране

Уважаеми съграждани, Информираме Ви за възможностите за безвъзмездно предаване на площадката на дружество „Кроношпан България“ ЕООД в район Кремиковци, гр. София, на дървесни отпадъци за рециклиране, в случай на генерирани такива от граждани, в т. ч. при извършване на строително-ремонтна…

Back To Top