skip to Main Content

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ № СОА24-ДИ05-823-[12]/03.07.2024 г. на зам. кмет на СО Надежда Бобчева относно публично обявяване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – язовир „Мрамор“, на територията на Столична община район „Връбница“, в землището на с. „Мрамор“…

Back To Top