skip to Main Content

Обява за приемане на заявления на кандидат-потребители и лични асистенти 28.02.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че по проект №BG05M9OP0012.002- 0216 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и хора над 65 години в район „Връбница”, екипът по проекта обявява 8 /осем/ свободни места за потребители на социална услуга „личен асистент” и „социален асистент”. Предимство ще имат деца кандидат – потребители със степен на увреждане под 90%.

Обявяват се и 6 /шест/ свободни места за личен асистент и 1/едно/ свободно място за социален асистент.

Заявленията на кандидатите ще се приемат до 22.03.2017г. в служба „Деловодство” на Район „Връбница”СО.

Back To Top