skip to Main Content

Обявление за длъжността „шофьор“ по Проект“Различни, но равни – за независимост и достоен живот на хора с увреждания и възрастни хора над 65 години в район“Връбница“ BG05M9OP001-2.002- 0216-C01

Обявление за длъжността „шофьор“ по Проект“Различни, но равни – за независимост и достоен живот на хора с увреждания и възрастни хора над 65 години в район“Връбница“ BG05M9OP001-2.002- 0216-C01

Back To Top