skip to Main Content

ОДОБРЕНИ Методически указания и образци за кандидатстване по Национална програма за енергийна ефективност

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Методически указания_27012015

Покана за свикване на ОС_учредване на СС

Протокол от залепване на поканата_учредване на СС

Протокол от ОС за учредяване на СС

Споразумение за създаване на СС

Заявление за интерес и финансова помощ

Справка за ССО

Покана за свикване на ОС на СС

Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Протокол от ОС на СС

Приложение 10

Договор СС-община_27012015

Приложение 1_договор_община_СС

Приложение 2_договор_община_СС de min

Приложение 11

Договор за целево финансиране

Приложение 1 – към Договор за целево финансиране

Приложение 2 – към Договор за целево финансиране

Приложение 3 – към Договор за целево финансиране

Декларация – нечлен на СС

КЛ областен управител

Схема_минимални помощи_27012015

Back To Top