skip to Main Content

Осигуряване на специализиран транспорт за избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването в изборния ден

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1420/14.10.2019 г. на кмета на Столична община общинската администрация ще осигури специализиран транспорт на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 27.10.2019 г., респективно на 03.11.2019 г. в хипотеза на провеждане на втори тур на избори за кметове, с цел предоставянето им на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция.

На телефонни номера 02 904 1351 и 0800 20 720 (безплатен за гражданите) от 07:00 часа до 20:30 часа на 26.10.2019 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 27.10.2019 г., респективно от 07:00 часа до 20:30 часа на 02.11.2019 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 03.11.2019 г. в хипотеза  провеждане на втори тур на избори за кметове, ще се приемат заявки за помощ от отдел „Транспортно обслужване”, дирекция „Транспорт“ при Столична община.

Back To Top