skip to Main Content

Осигуряване на специализиран транспорт за придвижване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборния ден

Осигуряване на специализиран транспорт за придвижване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборния ден

Back To Top