skip to Main Content

Предприемане на мерки за предотвратяване възникнването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност в горските и полските територии през пожароопасния период за 2023 г.

Предприемане на мерки за предотвратяване възникнването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност в горските и полските територии през пожароопасния период за 2023 г.

Back To Top