skip to Main Content

Дежурни в 9РУ – СДВР – тел.02/982-56-00,02/-982-56-01

Столичен районен инспекторат – Връбница тел. 4957764,

Оперативният център приема сигнали денонощно 365 дни в годината на телефон – 02 / 987 5555

Столична община, отдел „Местни данъци и такси – Надежда и Връбница“ тел.9041058, 9041436, 9041189, 9041190,9041191,9041192, 9041193

Дирекция „Социално подпомагане“ – Връбница тел.9346663, 9346607, 4957727

Столична община, Бюро за социални услуги – Връбница тел.4957774

Дирекция „Бюро по труда”, Филиал „Връбница и Надежда” тел.02/836-32-25

Общинска служба „Земеделие и храни” – Връбница, Надежда и Нови Искър” тел.4957758

Улично осветление – дежурен телефон: 0700/89096

Back To Top