skip to Main Content

61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

Извършено саниране на сградата по проект „Красива България”

74 СОУ „Гоце Делчев”

Обновена сградата на училището по проект „Енергийна ефективност”

82 ОДЗ „Джани |Родари”

Обновена сградата на училището по проект „Енергийна ефективност”

НЧ „Просвета – 1928”, кв.Обеля

Основен ремонт и изграждане на отоплителна инсталация

176 ОДЗ „Зорница” – с.Волуяк

Новоизградена сграда за две градински и една яслена група на мястото на пожароопасната сграда на 76 ЦДГ

176 ОДЗ „Зорница” – с.Мрамор

Основен ремонт и изграждане на отоплителна инсталация

Изградени спортни площадки в учебни заведения

70

70 ОУ „Св.Климент Охридски”

140a

140 СОУ „Иван Богоров”

petank_a

ж.к. Връбница – 2

Изградена площадка за игра на Петанк към клуба на пенсионера и инвалида

62 ОУ „Христо Ботев”, кв.Обеля

Изграждане на едноетажна пристройка към съществуваща сграда училище и физкултурен салон

62a
Back To Top