skip to Main Content

Съобщение 07.09.2017

Столична община – Район „Връбница“  работи  по проект:

РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ – ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ЛИЦА

С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ НАД 65 ГОДИНИ В РАЙОН „ВРЪБНИЦА

в изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.002-0216-C001/22.12.2015г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, медиите и широката общественост, че на 19.09.2017г. от 16,00 часа в Актовата зала на 74 СУ „Гоце Делчев“, ж.к. Връбница–1, ул. „Бакърено шосе“, № 1 ще се проведе заключителна прескоференция за запознаване с постигнатите резултати по Проекта.

 

01

Back To Top