skip to Main Content

Съобщение 10.04.2017

Уведомяваме ви, че по проект №BG05M9OP0012.002- 0216 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и хора над 65 години в район „Връбница”, към момента – 10.04.2017г. няма свободни места за потребители и за лица, които да им предоставят социални услуги, но се осъществява прием на документи за банка резерв.

От екипа на проекта

Back To Top