skip to Main Content

Съобщение 30.03.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме ви, че по проект №BG05M9OP0012.002- 0216 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и  хора над 65 години в район „Връбница”, екипът по проекта обявява  2  /две/ свободни места за потребители на социални услуги.

Заявленията на кандидатите ще се приемат  в служба „Деловодство” на Район „Връбница”СО до 31.03.2017г.

От екипа на проекта

Back To Top