skip to Main Content

Съобщение 30.03.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме ви, че по проект №BG05M9OP0012.002- 0216 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и хора над 65 години в район „Връбница”, екипът по проекта обявява 2 /две/ свободни места за лица, наети на трудов договор за оказване на социалните услуги:

– личен асистент – 1 свободно място

– домашен помощник – 1 свободно място

Заявленията на кандидатите за личен асистент и домашен помощник ще се приемат в служба „Деловодство” на Район „Връбница”СО до 31.03.2017г.

От екипа на проекта

Back To Top