skip to Main Content

Съобщение за обучение

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ  ОБУЧЕНИЕТО НА ОДОБРЕНИТЕ ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.08.2021Г. ОТ 18.00Ч. В 74 СУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, Ж.К „ВРЪБНИЦА-1“.

Back To Top