skip to Main Content

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и контрол на строителството“

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и контрол на строителството“

Back To Top