skip to Main Content

1.Приемна на ПИ и Мл.ПИ в ж.к.”Модерно предградие”,бл.2,партер

-приемно време 16:30-17:30ч. всеки работен ден

-полицейски служители:

ПИ Юлиян Йовчев

Мл.ПИ Красимир Славов

Тел. 0887901775

2.Приемна на ПИ и Мл.ПИ в ж.к.”Връбница 1”,бл.525,партер

-приемно време 16:30-17:30ч. всеки работен ден

-полицейски служители:

Мл.ПИ Васил Иванов

Мл.ПИ Явор Величков

Тел. 0886902226

3.Приемна на ПИ и Мл.ПИ в ж.к.”Връбница 2”,бл.632 вх.В,партер

-приемно време 16:30-17:30ч. всеки работен ден

-полицейски служители:

ПИ Людмил Тодоров

Тел. 0885902919

4.Приемна на ПИ и Мл.ПИ в ж.к.”Обеля  2”,бл.233 вх.Г ет.1

-приемно време 16:30-17:30ч. всеки работен ден

Мл.ПИ Митко Петров

Тел: 0886 902446

ПИ Борис Саркисян

Тел. 0885990570

5.Приемна на ПИ и Мл.ПИ в ж.к.”Обеля 1”,бл.102,партер

– приемно време 16:30-17:30ч. всеки вторник и четвъртък

-полицейски служители:

ПИ Симон Саркисян

Мл.ПИ Ангел Иванов

Тел. 0885904866;0885903909

6.Приемна на ПИ и Мл.ПИ в с.Волуяк,кметството

-приемно време 16:30-17:30ч. всеки понеделник,сряда и петък

-полицейски служители:

ПИ Симон Саркисян

Мл.ПИ Ангел Иванов

Тел. 0885904866;0885903909

7.Приемна на ПИ и Мл.ПИ в с.Мрамор,кметството

-приемно време 16:30-17:30ч. всеки понеделник,сряда и петък

-полицейски служители:

ПИ Симон Саркисян

Мл.ПИ Ангел Иванов

Тел. 0885904866;0885903909

Back To Top