skip to Main Content

Списък с номерата на избирателните секции и административните адреси попадащи в тях на територията на район „Връбница“

част 1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20/24 от Заповед № СОА21-РД09-……………. от ……………………на кмета на Столична община
СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АДРЕСИ ПОПАДАЩИ В ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА“
за предсрочните избори за народни представители за НС – 2021 г.

№ по редСЕКЦИЯ     №ГРАНИЦИ НА СЕКЦИИТЕБРОЙ ИЗБИРАТЕЛИ
1254620001Ж.К.ОБЕЛЯ 1: 105 А , 105 Б , 117 А , 117 Б , 117 В , 117 Г , 117 Д , 117 Е , 117 Ж , 117Б, 121 А , 121 Б , 121 В , 121 Г , 121 Д , 122А , 122Б745
2254620002Ж.К.ОБЕЛЯ 1: 106 А , 106 Б , 107 А , 107 Б , 107 В , 107 Г , 108 А , 108 Б , 109 А , 109 Б , 109 В , 118 А , 118 Б , 118 В607
3254620003БУЛ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ: 110;
Ж.К.ОБЕЛЯ 1: 110 А , 110 Б , 110 В , 110 Г , 110 Д , 111 А , 111 Б , 119 А , 119 Б , 119 В , 119 Г , 119 Д , 119А , 119Б
638
4254620004Ж.К.ОБЕЛЯ 1:104 А , 104 Б , 104 В , 115 А , 115 Б , 116 А , 116 Б , 116 В , 116 Г , 116 Д , 116 Е , 116 Ж610
5254620005УЛ.ЕФРЕМ ЧУЧКОВ (1-ВА ОБЕЛЯ): 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012А , 013, 014, 014А , 014Б , 014В , 014Г , 015, 015А , 015Б , 016, 017, 017А , 018, 019, 019А , 020, 021, 022, 023, 024  ;
УЛ.АКАД.ДМИТРИЙ ЛИХАЧОВ (2-РА): 001, 002, 003, 003А , 005, 005Б , 006, 007, 007А , 008, 008А , 009, 009А , 010, 010А , 010А А , 010А Б , 010Б , 011, 011А , 012, 012А , 013, 014, 014А , 015, 015А , 016, 016А , 017, 017А , 017Б , 018, 018А , 019, 019А , 020, 021, 021А , 022, 022А , 022В , 023, 024, 025, 026, 026А , 026Б , 027, 027А , 028, 029, 031А , 036, 046, 058 ;
УЛ.3-ТА (ОБЕЛЯ):001, 001А , 001Б , 002А , 003, 004, 005, 006, 007, 007А , 008, 009, 010, 011, 011 А , 012, 012А , 013, 014, 014А , 014Б , 015, 016, 016А , 016Б , 017, 018, 020, 020А  ;
УЛ.4-ТА (ОБЕЛЯ): 001, 001А , 002, 002А , 003, 004, 004А , 004Б , 005, 005А , 005Б , 006, 007, 008, 009, 009А , 010, 010А , 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 017А , 019, 021, 022, 023, 040 ; УЛ.5-ТА (ОБЕЛЯ): 001, 001 А , 002, 003А , 004, 005, 005А , 006, 007, 008, 008А , 009, 010, 011, 012, 013, 014, 014А , 015, 017, 019, 021, 023, 025, 025А , 025Б  ;
УЛ.6-ТА (ОБЕЛЯ): 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 007А , 007А Б , 007Б , 008, 009, 010, 011, 011А , 012, 013, 014, 015, 015А , 016, 016А , 017, 018, 020, 020А , 020Б , 021, 022, 024, 025, 026 ; УЛ.7-МА (ОБЕЛЯ): 001, 002, 002А , 003, 004, 004А , 004Б , 005, 006, 007, 008, 008А , 009, 010А , 011, 012  ;
УЛ.АКАДЕМИЧНА: 014; Ж.К.ОБЕЛЯ 1: 135 А , 135 Б , 136, 137 ;
УЛ. ТРАЙЧО СИНАПОВ: 016, 027, 029
856
6254620006УЛ.ИЗВОР (ВРЪБНИЦА): 003 , 004 , 006 , 007;
УЛ.СТРАНДЖАТА : 002 , 005 , 006;
УЛ.РИЛА (14-ТА ОБЕЛЯ): 001 , 001А , 002, 002Б , 002В , 002Г , 003, 003И , 004, 004А , 006, 017, 019, 021, 023, 025, 027
УЛ.8-МА (ОБЕЛЯ): 001, 002, 003, 003А , 004, 005, 006, 006А , 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 013А , 014, 014А , 015, 016, 016А , 017, 018, 020, 020А , 022 ;
УЛ.9-ТА (ОБЕЛЯ):001, 001А , 002, 003, 004, 004А , 005, 006, 006А , 007, 008, 009, 010, 011 ;
УЛ.10-ТА (ОБЕЛЯ): 001, 001А , 002, 003, 004, 006, 007  ;
УЛ.11-ТА (ОБЕЛЯ):001, 003, 005, 007, 009, 012, 013, 015 ;
УЛ.12-ТА (ОБЕЛЯ): 001, 002, 003, 003Б , 004, 005В , 006, 007, 007А , 007Б , 008, 008А , 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 016А , 017, 017А , 018, 019, 021, 023  ;
УЛ.13-ТА (ОБЕЛЯ): 001, 001А , 002, 002А , 003, 004, 005, 006, 007, 007А , 008, 008А , 009, 010, 011, 012, 012А , 012Б , 012В , 013, 014, 015А , 016, 016А , 017, 018А , 018Б , 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 026А , 026Б , 027, 028, 029, 030, 031, 033, 033А , 033Б , 035, 037, 039, 039А , 041, 041А , 041Б , 041В , 043, 045  ;
УЛ.14-ТА (ОБЕЛЯ): 003А , 003Б , 003В , 004Б А , 004Б Б , 004Б В , 004Б Г , 005Б А , 005Б Б , 007, 008, 008А , 009, 009А , 010, 011, 011А , 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 021А , 022, 023, 024, 025, 026, 026А , 027, 028, 028А , 029, 030, 031, 032, 034, 036, 038, 038А , 038Б , 040, 042, 042А , 044, 046, 046А , 048, 048А , 048Б , 050, 050А , 052, 054, 054А , 056, 056А , 058  ;  УЛ.275-ТА (ОБЕЛЯ): 025А
900
7254620007УЛ.15-ТА (ОБЕЛЯ):001, 001А , 001Б , 001В , 002, 002А , 002Б , 002В , 002Г , 003, 004, 005, 006, 006Б , 008, 008А , 008Б , 010, 017, 023  ;
УЛ.17-ТА (ОБЕЛЯ): 001 , 001 А , 001А , 002, 003, 004, 005, 005А , 006, 007, 008, 008А , 008В , 009, 010 ;
УЛ.18-ТА (ОБЕЛЯ):  001, 002, 002А , 002Б , 003, 004, 005, 006 ;
УЛ.19-ТА (ОБЕЛЯ): 001, 001А , 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 012, 014, 016 ;
УЛ.20-ТА (ОБЕЛЯ): 002, 004А , 004Б , 006, 006А , 006Б , 008, 009, 010, 010А , 017 ;
УЛ.21-ВА (ОБЕЛЯ): 001, 001А , 001В , 003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 017А , 019 ;
УЛ.22-РА (ОБЕЛЯ): 001, 002А , 003, 003А , 004, 005, 006, 007, 008, 009, 009А , 010, 011, 012, 012А , 013, 015, 024 ;
УЛ.23-ТА (ОБЕЛЯ): 001, 002, 002 А , 002Б , 003, 004, 005, 005А , 006, 007, 009, 011, 011А , 013, 015;
УЛ.24-ТА (ОБЕЛЯ): 001, 001А , 001Б , 002, 002А , 003, 004, 005, 006, 007, 007 Б , 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 024;
УЛ.25-ТА (ОБЕЛЯ):001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 013, 015, 017, 017А , 019, 021А , 021Б , 023
УЛ.26-ТА (ОБЕЛЯ):  0001, 001А , 002, 002А , 003, 004, 004А , 006, 006А , 006Б , 007, 008, 008А , 009, 009А , 010, 011, 012, 013, 015, 017, 019, 021;
УЛ.28-МА (ОБЕЛЯ): 009, 013, 015, 017 ;
УЛ.16-ТА (ОБЕЛЯ):  001, 002, 002А , 002Б , 002В , 003, 004, 005, 006, 008, 010 ;
Ж.К.ВОЕННИ ОБЩЕЖИТИЯ (ОБЕЛЯ):  001;
Ж.К.ОБЕЛЯ 1:  123 А , 123 Б , 124 А , 124 Б , 130 А , 130 Б
672
8254620008Ж.К.ОБЕЛЯ 2:201 А , 201 Б , 202 А , 202 Б , 203 А , 203 Б , 203 В , 203 Г , 204 А , 204 Б , 204 В , 204 Г , 205 А , 205 Б , 206 А , 206 Б756
9254620009УЛ.115-ТА (ОБЕЛЯ):  009
Ж.К.ОБЕЛЯ 2: 207 А , 207 Б , 207 В , 207 Г , 208 А , 208 Б , 208 В , 208 Г , 209 А , 209 Б , 210 А , 210 Б , 213 А , 213 Б , 213А, 213Б, 213В
766
10254620010Ж.К.ОБЕЛЯ 2: 211 А , 211 Б , 211 В , 211 Г , 212 А , 212 Б , 212 В , 212 Г , 214 А , 214 Б , 214 В , 214 Г778
11254620011УЛ.ИЛИЯ ГЕОРГОВ:  005 , 007
Ж.К.ОБЕЛЯ 2: 215 А , 215 Б , 215 В , 215 Г , 219 А , 219 Б , 219 В , 219 Г , 220 А , 220 Б , 220 В , 220 Г
755
12254620012УЛ.106-ТА (ОБЕЛЯ):  003 , 012 , 034
Ж.К.ОБЕЛЯ 2: 216В, 221 А , 221 Б , 221 В , 221 Г , 222 А , 222 Б , 222 В , 222 Г , 225 А , 225 Б , 225 В , 225 Г
721
13254620013Ж.К.ОБЕЛЯ 2:  226 А , 226 Б , 226 В , 226 Г , 227 А , 227 Б , 228 А , 228 Б , 228 В , 229 А , 229 Б , 229 В , 230 А , 230 Б , 230 В , 230 Г768
14254620014Ж.К.ОБЕЛЯ 2: 231 А , 231 Б , 231 В , 231 Г , 232 А , 232 Б , 233 А , 233 Б , 233 В , 233 Г , 234, 234 А , 234 Б , 234 В , 234 Г682
15254620015Ж.К.ОБЕЛЯ 2:  235 А , 235 Б , 236 А , 236 Б , 236 В , 237 А , 237 Б , 237 В , 237 Г , 238 А , 238 Б , 238 В , 238 Г675
16254620016УЛ.ИЛИЯ ГЕОРГОВ:  024 , 026
Ж.К.ОБЕЛЯ 2:  239 А , 239 Б , 239 В , 240 А , 240 Б , 240 В , 241, 242, 242А , 243
824
17254620017Ж.К.ОБЕЛЯ 2: 244 А , 244 Б , 244 В , 244 Г , 245 А , 245 Б , 245 В , 245 Г , 247 А , 247 Б , 249 А , 249 Б709
18254620018УЛ.275-ТА (ОБЕЛЯ):  028 , 032 , 034 , 036
Ж.К.ОБЕЛЯ 2:  250 А , 250 Б , 250 В , 250 Г , 251 А , 251 Б , 251 В , 251 Г , 252 А , 252 Б , 253 А , 253 Б , 253 В , 253 Г
743
19254620019Ж.К.ОБЕЛЯ 2: 254 А , 254 Б , 254 В , 254 Г , 256 А , 256 Б , 257 А , 257 Б , 257 В , 257 Г , 258 А , 258 Б , 258 В , 258 Г811
20254620020УЛ.ОБЕЛСКИ ПЪТ (ОБ.ШОСЕ):001, 001А , 003, 005, 006, 007, 008, 011
УЛ.273-ТА (ВРЪБНИЦА):  010
УЛ.266-ТА (ОБЕЛЯ):  001, 005, 006, 007, 008, 009, 013
БУЛ.ЛОМСКО ШОСЕ:  201, 203, 205, 207, 215
Ж.К.ОБЕЛЯ 2:  260 А , 260 Б , 261 А , 261 Б , 261 В , 261 Г , 262 А , 262 Б , 262 В
БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ: 137
УЛ.ОБРЯНЕ:  009
582
21254620021УЛ.275-ТА (ОБЕЛЯ):  003, 007, 007А , 009, 009А , 009Б , 010, 011, 012, 013, 019, 020, 022
БУЛ.ЛОМСКО ШОСЕ: 216, 218, 220, 220 А , 222, 224, 224 А , 226, 226 А , 230, 232, 234, 234Б , 238, 239, 242, 244У , 246, 246А , 248, 250, 252, 254А , 261
Ж.К.ОБЕЛЯ 2:  264 А , 264 Б , 265 А , 265 Б , 265 В , 265 Г , 266 А , 266 Б , 266 В , 266 Г , 268 А , 268 Б
УЛ.ВОДЕНИЧАРСКИ ПЪТ: 008, 020, 022, 024
801
22254620022УЛ.108-МА:  004
Ж.К.ОБЕЛЯ 2: 269 А , 269 Б , 269 В , 269 Г , 270 А , 270 Б , 270 В , 270 Г , 271 А , 271 Б , 272 А , 272 Б , 273 А , 273 Б , 273 В , 273 Г
843
23254620023УЛ.ДИКО ИЛИЕВ:  006
Ж.К.ОБЕЛЯ 2:  274 А , 274 Б , 276, 277, 278, 279
842
24254620024Ж.К.ВРЪБНИЦА-1: 501 А , 501 Б , 501 В , 501 Г , 502 А , 502 Б , 502 В , 502 Г , 502 Д , 503 А , 503 Б , 503 В , 503 Г , 504 А , 504 Б , 504 В802
25254620025УЛ.ЛЮТИЧЕ:  005
Ж.К.ВРЪБНИЦА-1: 505 А , 505 Б , 505 В , 505 Г , 505 Д , 505 Е , 506 А , 506 Б , 506 В , 506 Г , 507 А , 507 Б , 507 В , 507 Г
732
26254620026Ж.К.ВРЪБНИЦА-1:  508 А , 508 Б , 508 В , 508 Г , 509 А , 509 Б , 509 В , 509 Г , 509 Д , 509 Е , 509 Ж , 510 А , 510 Б , 510 В
УЛ. СВЕТИ МИНА: 015
662
27254620027Ж.К.ВРЪБНИЦА-1:  515, 516, 517 А , 517 Б , 517 В , 517 Г , 518 А , 518 Б , 518 В , 518 Г677
28254620028Ж.К.ВРЪБНИЦА-1: 519 А , 519 Б , 519 В , 520, 522, 523 А , 523 Б , 523 В , 524 А , 524 Б , 524 В , 525 А , 525 Б , 525 В772
29254620029Ж.К.ВРЪБНИЦА-1:  526 А , 526 Б , 527 А , 527 Б , 527 В , 527 Г , 527 Д , 527 Е , 527 Ж , 527 З , 528 А , 528 Б694
30254620030Ж.К.ВРЪБНИЦА-1:  529 А , 529 Б , 530 А , 530 Б , 530 В , 530 Г , 533 А , 533 Б , 533 В , 533 Г , 534 А , 534 Б , 534 В , 534 Г , 534 Д767
31254620031Ж.К.ВРЪБНИЦА-1:  535 А , 535 Б , 535 В , 535 Г , 536 А , 536 Б , 536 В , 538 А , 538 Б , 538 В , 538 Г , 539 А , 539 Б , 539 В778
32254620032УЛ.БЕЛИ ДУНАВ:  007
УЛ.ВЛАДИМИР ЗОГРАФ:  092, 094, 096, 098, 100, 112, 112А , 114
УЛ.МАГНОЛИЯ:  042 , 044 , 047
УЛ.ПАРИЖКА КОМУНА:  039 , 041 , 043
УЛ.РЪЖАНА (ТРИ УШИ):  032, 034, 035, 036, 036А , 037, 038, 039, 040
УЛ.ХАН КУБРАТ:  067, 069
УЛ.229-ТА (ВРЪБНИЦА):  003, 004, 005, 006, 010
УЛ.269-ТА (ВРЪБНИЦА):  004 , 006 , 008
УЛ.271-ВА (ВРЪБНИЦА):  001 , 002А , 003
УЛ.276-ТА (ВРЪБНИЦА):  011 , 013 , 016
УЛ.278-МА (ВРЪБНИЦА): 001, 002, 003, 004, 006, 008, 010, 012
УЛ.280-ТА (ВРЪБНИЦА):  002 , 004 , 006, 008
УЛ.222-РА (ВРЪБНИЦА):  002 , 008 , 010 , 012
УЛ.214-ТА (ВРЪБНИЦА):  001, 002, 002А , 002Б , 003, 003А , 003Б , 004, 005, 005А , 006, 007, 009А , 011
УЛ.215-ТА (ВРЪБНИЦА):  001, 003, 003А , 007, 010, 012
БУЛ.ЛОМСКО ШОСЕ: 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189А , 191, 193, 198
Ж.К.НАДЕЖДА III:  328 А
Ж.К.ВРЪБНИЦА-1:  540 А , 540 Б , 540 В , 541, 542, 543 А , 543 Б
559
33254620033УЛ.АСЕН ТРАЙКОВ:  020
УЛ.АТАНАС ЦВЕТАНОВ:  005, 006, 007, 007А , 007Б , 012
УЛ.БОРИСЛАВ КРЪСТАНОВ:  005
УЛ.ГАЙДАРЧЕ:  002, 003, 005, 005 А , 005А , 006, 007, 007А , 009, 011, 013, 013Б
УЛ.ЗЛАТЕН КЛАС:   005, 005 А , 005 Б
УЛ.МАЙСКА ПЕСЕН:  011 , 013 , 015
УЛ.ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ:  651Г
УЛ.ОСТРОВА:  001 , 002, 004, 008
УЛ.ЛАЗАРИЦА:  026
УЛ.ПЕТЪР МИХАЙЛОВ:  012 , 014
УЛ.ТРИЧКО ВЕЛЕВ:  001
УЛ.НИКОЛА ЗОЗИКОВ:  001
БУЛ.ЛОМСКО ШОСЕ:  200, 202, 202А , 204, 210, 212
Ж.К.ВРЪБНИЦА-2:  601 А , 601 Б , 601 В , 602 А , 602 Б , 602 В , 603 А , 603 Б , 603 В , 618 А , 618 Б , 618 В
768
34254620034Ж.К.ВРЪБНИЦА-2:  604 А , 604 Б , 604 В , 605 А , 605 Б , 605 В , 606 А , 606 Б , 606 В , 607 А , 607 Б , 607 В624
35254620035Ж.К.ВРЪБНИЦА-2:  608 А , 608 Б , 608 В , 609 А , 609 Б , 610 А , 610 Б , 610 В , 610Б , 613, 614 А , 614 Б , 614 В , 614 Г , 614 Д745
36254620036Ж.К.ВРЪБНИЦА-2:  615 А , 615 Б , 615 В , 615 Г , 615 Д , 615 Е , 616 А , 616 Б , 616 В , 617 А , 617 Б , 617 В , 621 А , 621 Б , 621 В816
37254620037Ж.К.ВРЪБНИЦА-2:  622 А , 622 Б , 622 В , 623 А , 623 Б , 623 В , 631, 633 А , 633 Б , 633 В , 634 А , 634 Б , 634 В , 634 Г , 634 Д716
38254620038Ж.К.ВРЪБНИЦА-2:  632 А , 632 Б , 632 В , 632 Г , 632 Д , 632 Е , 632 Ж , 632 З922
39254620039Ж.К.ВРЪБНИЦА-2:  635 А , 635 Б , 636 А , 636 Б , 637 А , 637 Б , 638А , 638Б709
40254620040УЛ.ВЕДРИНА (Р-Н ВРЪБНИЦА): 002, 003, 003А , 004, 005, 006, 007, 008, 010 ;
УЛ.ВЕЛИНГРАД: 008, 010, 012, 014А , 016 ;
УЛ.ВИДЕЛИНА:  001, 003, 004, 004А , 005, 006, 007, 008, 009, 010, 010Б , 011, 012, 012А , 013, 017, 019, 021 ;
УЛ.ВРЪХ МАНЧО: 003, 004, 005, 007А , 008, 008А , 010, 012, 013, 016, 017, 019 ;
УЛ.ВРЪШКА ЧУКА:  001, 001А , 002, 002А , 003, 003А , 005, 005А , 006, 007, 008, 009, 010, 011, 014 А ;
УЛ.23-ТИ ДЕКЕМВРИ:  001, 003, 004, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 018 ;
УЛ.ВЯРА:  001, 002, 003, 003А , 004, 005, 006 ;
УЛ.ДИНАМО:  001, 003, 004, 005, 006, 009 ; УЛ.ЖЕЛЕЗЕН МОСТ: 001, 003А , 007, 017 ;
УЛ.ИВАН ДИМ.НЕНОВ:  001, 002, 004, 005, 006, 007, 007А , 008, 010, 010А , 010Б , 010В , 012, 014 ; УЛ.СТАРАТА ЦЪРКВА:  041;
УЛ.КРОНЩАДТ: 001 , 001А , 003, 005, 007, 009, 010, 012, 014, 016, 018 ;
УЛ.МАСЛИНОВО КЛОНЧЕ: 0001, 002А , 003, 007, 011, 012А , 013, 015, 015А , 017, 017А , 019, 023, 025, 027, 029   ;
УЛ.КУТЛОВИЦА: 001, 001А , 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 009А , 009Б , 011, 012, 013, 016, 017, 017А , 018, 020 ;
УЛ.МУКДЕН: 004, 005, 007, 010, 010А , 010Б , 011, 012, 012А , 013, 014, 015, 016, 016А , 016Б , 018, 020; УЛ.МЪГЛИЖ:  001, 003, 003А , 004, 006, 010, 012 ;
УЛ.ВЕЛИКДЕН: 005, 006, 006А , 008, 009, 010, 011, 013, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 022А , 024, 025, 026, 027, 029, 031, 031А , 031Б , 033, 035, 037, 037А , 039, 041;
УЛ.ПОДКРЕПА: 004, 006, 010, 012, 014, 015, 016, 018, 019, 026, 028, 030, 032 , 034, 036, 038, 048, 050 ;
УЛ.АДАМ МИЦКЕВИЧ:  002А , 003, 003А , 004, 005, 007, 008, 009, 009А , 011, 013, 013А , 017, 017А , 019, 021, 025, 025А , 027, 027А , 029, 029А , 031, 031А , 033, 035, 035А , 037, 037Б , 043А , 045, 045А , 047, 049, 051, 053А , 055, 057А , 085;
УЛ.КИРИЛ ДРАНГОВ:  001, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 009 А , 009 В , 009 Г , 009 Д , 009 Е , 011 ;
УЛ.СТЕФАН ДУНЬОВ: 002, 002Б , 004, 005, 006, 008, 009, 010, 016, 018, 020, 022, 024, 027, 029, 030, 030А , 030Б , 033, 033А , 035, 035А , 037, 039, 039А , 039Б , 041, 041А , 043, 045, 045А , 047, 048, 048А , 049, 049А , 049Б , 051, 053, 055, 059, 059А , 060, 061 ;
УЛ.ПРОФ.ЯНАКИ МОЛЛОВ (СТАЧНИК):  002, 002И , 004, 006, 008, 010, 012, 014 ;
УЛ.СУХОДОЛ:  005, 005А , 006, 007, 008, 009, 010, 010В , 011, 012, 013 ;
УЛ.НАДЕЖДА (ТЕЖКИЯ ТАНК): 001, 002, 003, 003А , 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011 ;
УЛ.ХАН КУБРАТ:  057 , 085 , 089; УЛ.ШАБЛА:  002, 003, 006, 006А , 009, 010, 011, 012, 013, 015А , 017, 019 ;
УЛ.3019-ТА (ВРЪБНИЦА):  014 ; УЛ.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ: 002
886
41254620041УЛ.СПРАВЕДЛИВОСТ: 001, 002, 003, 004, 004А , 005, 006А , 007, 007А , 008, 008А , 009, 010, 010А , 011, 011А , 012, 012А , 013, 015, 017, 018, 019, 019А , 020, 020А , 020Б , 021, 021А , 022Б , 023, 023А , 024, 025, 025А , 027, 029, 029А , 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 041, 041А , 041Б , 043, 044, 045, 046, 047, 048А , 049, 050, 050А , 051, 053, 053А , 053Б , 056, 057, 057А , 057Б , 057В , 058, 059, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 068, 068А , 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 078, 084, 086А ;
УЛ.357-МА (ВРЪБНИЦА): 003, 003А , 004, 005, 006, 006А , 007, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 020А , 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 027А , 028, 029, 030, 031, 031А , 031Б , 032, 033, 035, 035А , 037, 038, 039, 041, 042, 042А , 043, 044, 045, 046, 047, 047А , 047Б , 048, 048А , 049, 050, 051, 052, 053, 053А , 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 069, 071, 073 ;
УЛ.359-ТА (ВРЪБНИЦА): 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 008А , 010 ;
УЛ.360-ТА (ВРЪБНИЦА):  001, 002, 003, 003А , 004, 004А , 004Б , 005, 005А , 006, 007, 007А , 008, 009 ;
УЛ.361-ВА (ВРЪБНИЦА): 001, 002, 004, 006, 010 ;
УЛ.362-РА (ВРЪБНИЦА):  002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 008А , 009, 009А , 009Б , 010, 011, 011 А , 011 Б , 012, 015, 015А , 017, 021, 023, 025 ;
УЛ.363-ТА (ВРЪБНИЦА):  001 , 002 , 017;
УЛ.364-ТА (ВРЪБНИЦА): 001, 002, 003, 004, 005 ;
УЛ.365-ТА (ВРЪБНИЦА): 002А , 004, 007, 010, 012 ;
УЛ.367-МА (ВРЪБНИЦА): 001, 002, 005, 005А , 005Г , 006, 007А , 008, 009, 010, 010А , 011А , 012, 012А , 012Б , 013, 014, 015, 016, 016А , 018, 020, 020А , 022, 022А , 024, 026, 026А , 028, 028А , 029, 031, 033, 035, 057, 060, 078 А , 078 Б , 080 А , 080 Б , 083, 085, 087, 089, 091 ;
УЛ.368-МА (ВРЪБНИЦА): 002, 003, 004, 006, 008, 009 ;
УЛ.369-ТА (ВРЪБНИЦА):  001, 002, 003, 003А , 003Б , 003В , 004, 004А , 005, 005А , 005Б , 005В , 006, 006А , 007, 007А , 007Б , 007В , 008, 009, 009А , 010, 010А , 011, 012, 013, 014, 014А , 018, 020, 022, 022А , 028 ;
УЛ.370-ТА (ВРЪБНИЦА):  002 , 003 , 005 , 006;
УЛ.371-ВА (ВРЪБНИЦА):  001, 002, 003, 005, 031А ;
УЛ.373-ТА (ВРЪБНИЦА): 002, 003, 005, 007, 011, 013, 015 ; УЛ.375-ТА (ВРЪБНИЦА): 001, 002, 002А , 003, 005, 007 ;
УЛ.3021-ВА (ВРЪБНИЦА):  001 , 003 , 005; УЛ.3022-РА (ВРЪБНИЦА):  012, 014, 016, 018, 030Б ;
УЛ.3019-ТА (ВРЪБНИЦА): 001, 003, 003А , 003Д , 005, 009 ;
УЛ.3020-ТА (ВРЪБНИЦА): 001А , 004, 006, 008, 010, 012, 013, 014, 014 А , 014 Б , 018, 020, 022, 028, 030, 031А , 032, 034, 046, 050 ;
УЛ.374-ТА (ВРЪБНИЦА): 001, 002, 002А , 003, 005, 006, 007, 007А ;
УЛ.366-ТА (ВРЪБНИЦА): 003, 005, 007, 008, 009, 009А , 011А , 011Б ;
УЛ.ТИШИНА:  003; УЛ.ГЕОРГИ ЖИВКОВ: 004, 010, 022
962
42254620042УЛ.ВРЪХ МАНЧО: 001Б А , 001Б Б , 001Б В , 001Б Г , 001Б Д , 001Б Е , 001Б Ж , 001Б З , 002Б А , 002Б Б , 002Б В , 003Б А , 003Б Б , 003Б В , 003Б Г , 003Б Д , 003Б Е , 003Б Ж , 003Б З934
43254620043УЛ.ВРЪХ МАНЧО:  004Б А , 004Б Б , 004Б В , 005Б А , 005Б Б , 005Б В , 005Б Г , 005Б Д , 005Б Е , 005Б Ж , 006 А , 006 Б , 006 В , 006 Г , 006 Д , 007Б А , 007Б Б , 007Б В , 007Б Г , 007Б Д903
44254620044УЛ.ВРЪХ МАНЧО: 008Б А , 008Б Б , 008Б В , 008Б Г , 008Б Д , 008Б Е , 009Б А , 009Б Б , 009Б В , 009Б Г , 009Б Д , 009Б Е , 009Б Ж
УЛ.СТАРАТА ЦЪРКВА:  001, 002, 003А , 004, 005, 006, 007, 008, 011, 013, 015, 015А , 017, 017А , 019, 021, 021А , 032, 034, 038, 040, 043
УЛ.362-РА (ВРЪБНИЦА):  019
670
45254620045УЛ.ЦВЕТНИЦА: 016, 016А , 018, 021, 050, 058, 060
УЛ.СТАРАТА ЦЪРКВА: 044, 046, 046А , 047, 048, 049, 051, 052, 053, 054, 054А , 056, 057, 058, 059, 061, 062, 063, 063А , 064, 065, 065А , 066, 067, 067А , 069, 070, 072, 073, 073А , 075, 077, 079, 081, 081А , 081Б , 081В , 083, 085, 087, 087Г
УЛ.376-ТА (ВРЪБНИЦА):  001 , 002 , 003 , 008 , 010
УЛ.377-МА (ВРЪБНИЦА):  0001, 002, 002А , 002Б , 003, 004, 004А , 004Б , 004В , 005, 006, 009, 016
УЛ.378-МА (ВРЪБНИЦА):  001, 002, 003, 004, 004А , 004Б , 005, 006, 008, 009, 009А , 010, 011, 011А , 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020А , 021, 022, 024, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 031А , 031Б , 031В , 032, 033, 033Б , 034, 035, 036, 036А , 037, 038, 039, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 048, 049, 049А , 051, 051А , 053, 053А , 054, 055, 056, 078
УЛ.379-ТА (ВРЪБНИЦА):  002, 004, 006, 011, 011А , 012, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 021, 022
УЛ.ГЕОРГИ ЖИВКОВ:  013
621
46254620046УЛ.АНТОН КЕЦКАРОВ: 001, 004, 005, 006, 007, 007А , 008, 011, 012, 013, 014, 015, 015А , 016, 016А , 017, 018, 019, 020, 020А , 022, 024, 026, 028, 035, 035А , 039, 040, 041, 042, 044, 046, 047, 048, 049, 049А , 050, 051, 052, 053А , 055, 056, 057, 057А , 058, 059, 060, 060А , 061, 062А , 063, 064, 065, 066, 067, 068, 070, 070А , 072 ; УЛ.БРАТЯ СТАНИСЛАВОВИ:  001, 002, 003, 004, 005, 006, 010, 011, 011А , 013, 014, 015, 017, 018, 020, 020А , 022, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 042, 045, 046, 047, 049, 051, 051А , 053, 053 Б , 053А , 054, 054А , 055, 057, 058, 059, 060, 061, 063, 064, 065, 067, 068, 069, 070, 072, 074, 076, 076А , 078, 078А , 080, 082, 082 А , 084, 086, 086 А , 086А , 088, 088 А , 088А , 088Б , 088В , 088Г , 088Д , 100, 100А , 100Б , 100В ; УЛ.БРЯНСКА ГОРА:  001, 001А , 002, 003, 003А , 005, 006, 006А , 007, 008 ; УЛ.ВОЙВОДОВО:  001 , 003; УЛ.ВЪЛЧО ГЕОРГИЕВ:  002, 003, 003А , 004, 005, 006, 006А , 007, 008, 009, 010, 011, 011А , 012, 013, 015, 015А , 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 023А , 025А , 027 ; УЛ.СТАРАТА ЦЪРКВА:  023 ; УЛ.КРАСИНО: 001, 002, 003, 005 ; УЛ.МЕТОДИ МАКЕДОНСКИ:  001, 003, 004, 005, 005А , 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 012 А , 012 Б , 015, 020 А , 020 Б , 035, 037, 038, 040, 042 ; УЛ.ОБЕДИНЕНИЕ:  002, 004, 004А , 005, 006, 007, 007А; УЛ.372-РА (ВРЪБНИЦА):  0001, 001А , 003, 004, 005, 006, 007, 008, 012 ; УЛ.381-ВА (ВРЪБНИЦА):  001 , 002; БУЛ.ЕВРОПА:002, 002А , 003, 004, 006, 006А , 008, 008А , 008Б , 008В , 008Г , 008Д , 008Д А , 008Д Б , 008Е , 012, 012А , 012Б , 014, 014А , 016А , 018, 018А , 020, 022, 024, 026, 030, 032, 036, 038, 048, 048А , 050, 050А , 052, 054, 058, 060, 062, 072, 074, 076, 078, 078А , 080, 084, 086, 094 А ; БУЛ.СЛИВНИЦА: 054Б , 090 А , 090 Б , 092, 288А893
47254620047УЛ.БАБА:002, 003, 004, 005, 005А , 008, 009, 010, 010А , 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 021А , 022, 023, 024, 026, 033 ; УЛ.ВИТКОВА ЛИВАДА:  0001, 002, 002А , 003, 004, 005, 007, 008, 012, 013, 015, 017, 019, 021, 022, 023, 023А , 025, 030, 030А , 032, 034, 038, 040, 042, 044 ; УЛ.ВРЪХ МАНЧО:  030, 034, 036, 036А , 038, 038А , 038Б , 040, 040А , 042, 044, 049, 050, 052, 054, 055, 055А , 056, 056А , 056В , 057А , 057Б , 061, 062, 063, 064, 065, 067А , 067Б , 067В , 068, 069, 071, 071А , 074, 075, 076, 078, 079, 089 ; УЛ.ГОДЕЧ (ГУРГУЛЯТ): 042, 044, 046, 048, 049, 049А , 049Б , 050, 051, 052, 052А , 054, 057, 059, 059А , 060, 062, 064, 066, 069, 071, 071А ; УЛ.ДРУЖБА: 001, 001А , 002, 003, 004, 004А , 005, 005А , 006, 007, 008, 009, 009А , 011А , 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 019А , 020, 022, 025, 027, 027А , 028, 029, 030А , 032 ; УЛ.ЕНИСЕЙ:  012А; УЛ.КАКАЧ:  001 , 008 , 009 , 011 , 013; УЛ.МАЙСТОР МАНОЛ:  002, 003, 004, 005, 006, 008, 010, 012, 017, 021 ; УЛ.РОСТОВ:  0001, 003, 003А , 004, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 012А , 013, 014, 015, 016, 017, 017А , 018, 019, 019А , 020, 021, 023, 023А , 025, 026, 028, 028А , 030 ; УЛ.СВЕТЛА:  001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 021, 023, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 034, 035А , 036, 037, 037А , 038, 039, 039А , 040, 041, 042, 044, 046, 047, 048А ; УЛ.ТОПОЛА: 002, 004, 005, 006, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 016А , 017, 017А , 018, 019А , 021 ; УЛ.ЦАРИБРОД:  003, 004, 005, 006, 006А , 010, 012 ; УЛ.БОСИЛЕГРАД:  002, 002 А , 002А , 004, 005, 006, 006А , 007, 008, 011, 013854
48254620048УЛ.5 (ТОЛЕВА МАХАЛА):  005А; УЛ.ИНЖ.НИКОЛА ДИМКОВ: 006, 009, 010, 011Б , 017, 027
УЛ.СИБИРСКИ СИНЧЕЦ:  007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021, 023, 025, 027
УЛ.ЖИВИ КАМЪЧЕТА:  001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 012
УЛ.ЖЪЛТ РАВНЕЦ:  001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 017, 019
УЛ.МУЗА:  001 , 003 , 005 , 007 , 009
УЛ.ТРИЦВЕТНА ТЕМЕНУГА: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 019;
УЛ.ПУСТИННА РОЗА: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 014, 016
УЛ.ДАФИНОВО КЛОНЧЕ: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 012
УЛ.САЛВИЯ:  001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 013
УЛ.ВАНДА:  002, 004, 006, 006А , 008, 010, 012, 014, 016, 018, 020, 022, 024, 026, 026А , 028, 030
УЛ.АРЕКА:  007 , 009; КВ.ТОЛЕВА МАХАЛА:  999
УЛ.ЗВЕЗДЕН ЖАСМИН:  001, 002, 002А А , 002А Б , 003, 003А , 004, 005, 005А , 006, 007, 008, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021, 023, 025, 027, 029, 031, 033, 035, 037, 039
УЛ.ЗАРНИЧЕ:  002 , 002А , 004; УЛ.ВОСЪЧЕ:  001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008
УЛ.ЕНЬОВЧЕ:  001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006; УЛ.МАЙСКИ СНЯГ: 0001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 009А , 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 018, 020 ; УЛ.ПЛАМЪЧЕ:  001 , 002 , 003 , 005
УЛ.САБИНА:  001 , 002 , 003 , 004 , 006; УЛ.ПАРИЧКА:  001, 001А , 003, 005, 005А , 007, 009, 009А , 011, 013, 015, 017 ; УЛ.ЕРИКА:  001, 003, 004, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 019
УЛ.ОБИЧКА: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011 ; БУЛ.ЕВРОПА:  154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 170, 174, 176, 178, 181, 183, 184, 189, 207, 211, 251 ;
БУЛ.СЛИВНИЦА:  282, 411, 425А , 439, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 542В , 570, 590, 598, 618, 622, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692 ; УЛ.КАМБАНКА:  002 , 004 , 006 , 008 , 010,
КВ.РЕПУБЛИКА-2:  999
357
49254620049УЛ.МАЛИНА: 001, 001А , 002, 003, 004, 006, 005, 007, 010, 010А , 011, 013, 014, 014А , 015, 016, 018, 019, 020, 021, 021А , 021Б , 022, 023, 024, 025, 025А , 026, 028, 029, 030, 030А , 030Б , 030В , 032, 033, 036, 042, 043, 047
УЛ.БОЖУР: 001, 002, 003, 004, 004А , 005, 006, 008, 010, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 030А , 031, 032, 033, 035, 037, 039, 041, 043, 044, 046, 047, 049, 050, 051, 053, 053А , 055
УЛ.НИКОДИМ ТОДОРОВ:  001, 002, 003, 003А , 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 020, 021, 022, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 040, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 052, 054, 056, 058, 060, 062, 064, 066
УЛ.ЧЕРВЕНО ЗНАМЕ:  001, 002, 003, 004, 005, 006, 006А , 007, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017
УЛ.ЗАВОЯ:  001, 003, 005, 007, 011, 013, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 030, 032, 035, 037, 039, 041
УЛ.КОКИЧЕ:  002, 003, 004, 006, 007, 008, 010
УЛ.РОЗА:  001, 002, 003, 004, 005, 006, 006А , 006Б , 007, 008, 009, 009А , 010, 011, 012, 013, 014, 016, 018, 024, 026, 028, 034
УЛ.ДУНАВ:  001, 002, 003, 004, 005, 008
УЛ.РОСНА КИТКА:  001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 011, 013
УЛ.ЛАЛЕ:  002, 003, 004, 005, 007, 013
УЛ.ВИОЛЕТА: 002, 003, 004, 005, 005А , 006, 007, 008, 009А , 011, 012, 013, 014, 017, 018, 019, 019А , 020, 023, 024, 025, 026, 028, 030, 031, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 045, 048, 052, 054
УЛ.ПАРТИЗАНИН:  009 , 011
УЛ.ПЛАМЪК: 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 013, 015
УЛ.ГРАДИНА:  002 , 004
УЛ.ЗДРАВЕЦ:  001 , 005 , 007
УЛ.ОПЪЛЧЕНЕЦ:  002 , 004 , 006
УЛ.СЕРДИКА: 001, 001А 003, 005, 006, 006А , 007, 008, 009, 010, 020
УЛ.ГЕРГИНА:  003 , 003А
УЛ.ЛЮЛЯК:  004 , 006
805
50254620050УЛ.ДРУЖБА : 001, 001А , 002, 002А , 003, 004, 004А , 005, 006, 007, 008, 009, 009А , 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 031, 032, 033, 033А , 034, 035, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 052, 054, 056, 057, 058, 058А , 059, 061, 063, 063А , 064, 065, 067, 069, 071, 073, 077 ; БУЛ.ЛОМСКО ШОСЕ :  020А , 026А , 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221Б, 223, 231, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 245А , 251, 261, 263, 265, 266, 266А , 266Б , 266В , 267, 268, 269, 271, 278, 278А , 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298А , 300, 304, 306, 308, 312, 314, 316, 318, 322, 324, 326, 328 ; КАРАМФИЛ:  002, 004, 005, 005А , 006, 006А , 009 ; УЛ.БРЕЗА :  001, 002, 002А , 002Б , 003, 004, 004А , 006, 008, 009, 009А , 010, 011, 013 ; УЛ.СВОБОДА :  001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 030, 032, 033, 034, 036, 040, 042, 044, 046, 048, 055, 070 ; УЛ.ВИОЛЕТА : 009, 010, 022 ; УЛ.ПАРТИЗАНИН :  001, 002, 004, 005, 006, 007, 008 ; УЛ.ЛИПА : 001, 003, 003А , 005, 005А , 005Б , 007, 009, 011, 013 ; УЛ.ЕДЕЛВАЙС :  001, 001А , 001Б , 001В , 001Г , 002, 002А , 003, 005, 007, 009, 011, 013, 014, 018, 025 ; УЛ.СВЕТЛО БЪДЕЩЕ : 001, 002, 012 ; УЛ.СИНЧЕЦ :  001, 001А , 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 020, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 042, 043, 045, 046, 047, 048 ; УЛ.НЕЗАБРАВКА :  001, 002, 003, 003А , 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 010А , 012, 014 ; УЛ.КАЛИНКА : 002, 003, 004, 006, 007, 008 ; УЛ.ТЕМЕНУГА : 001, 002, 003, 004, 005, 005А , 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 014А , 015, 016, 018 ; УЛ.ЕДИНСТВО : 001, 002, 004, 005, 007, 008, 009, 012 ; УЛ.ЯВОР :  001, 002, 002А , 002Б , 003, 003А , 004, 005, 006, 007, 008, 008А , 009, 010, 011, 013, 014, 017, 019, 021, 023 ; УЛ.РУЖА :  001, 001А , 003 ;УЛ.ПРОСВЕТА : 001, 002, 003, 004, 006, 008, 009 ; УЛ.ЛАТИНКА:001, 002, 006 ; УЛ.35-ТА :005, 008 ; УЛ.ИСКЪР : 014, 016 ; УЛ.ПОРТОКАЛОВ ЦВЯТ : 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 021, 023, 025 ; УЛ.СЕНА : 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 014, 016, 018, 020 ; УЛ.КИЛКАЗ :019 ; УЛ.РИД :005, 007, 010843
51254620051УЛ.ЗОРНИЦА:  001, 001А , 002, 003А , 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 034, 034А , 035, 036, 036А , 037, 038, 038А , 038Б , 039, 040, 041, 042А , 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 050А , 051, 052, 053, 053А , 054, 055, 056, 058, 061, 061А , 062, 064, 065, 066, 068, 070, 073, 074, 074А , 074Б , 075, 076, 077, 079, 080, 080А , 080Б , 080В , 080Г , 081, 082, 083, 084, 085, 085А , 086, 088, 090, 091, 092, 093, 093Б , 094, 095, 095Б , 096, 097, 098, 100, 101, 102, 102А , 103, 103А , 104, 105, 106, 107, 107А, 108, 109, 110, 110А , 111, 112, 113А , 114, 114А , 115, 116, 117, 119, 119А , 119Б , 120, 121, 122, 123, 127, 129 ;
УЛ.МАРГАРИТА: 001, 002, 003, 004, 006, 008, 010 ;
УЛ.АЛЕН МАК:  001, 002, 002А , 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 012, 013, 014, 014А , 015, 016, 017, 018, 018А , 019, 021, 022, 023, 025, 026, 028, 030, 031, 033, 035, 039, 041, 047 ; УЛ.МИНЗУХАР:  0001, 002, 003, 005, 007, 009 ;
УЛ.МЛАДОСТ:  001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 008А , 009, 011, 011А , 012, 013, 013А , 013Б , 015, 018, 019, 020, 020А , 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 031, 035, 047, 049, 051;
ЖП БЛОК-ГАРАТА:  001   УЛ.ЛИЛИЯ:001, 002, 002А , 002Б , 004, 005, 007, 010 ; УЛ.41-ВА:  001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 009А , 011, 013, 015, 017, 019, 021, 023, 025, 027, 031А ; УЛ.ПОБЕДА:  001, 001А , 002, 003, 004, 006, 006А , 008, 013, 013Б , 015, 017, 019, 021, 029, 031, 033, 035, 037, 039, 041, 041А , 043, 045А ;
ГАРА ВОЛУЯК:  001, 002, 004, 006Б , 008А , 008В ;    УЛ.ДЕТЕЛИНА:  001, 001А , 002, 003, 007, 008, 009, 017, 025, 031 ;
УЛ.ПЕТУНИЯ: 001, 002, 004, 004В , 005, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 015 ;
УЛ.ШИПКА:  005, 007, 007А , 011, 013, 017, 019, 021, 023, 023А ;    УЛ.35-ТА:  001 , 003     УЛ.ОГОСТА:  002 , 004 , 010; УЛ.40-ТА: 001, 002, 002А , 003, 004, 007 ;    УЛ.51-ВА: 008, 014 , 016 , 020; УЛ.52-РА:  003, 007, 008, 010, 012, 013, 016, 017, 019 ; УЛ.53-ТА:  002 , 004 , 006   УЛ.54-ТА:  003 , 005 , 007 , 011 , 019;
УЛ.ГОРИЦВЕТ (55-ТА): 001, 001А , 002, 002Б , 002В , 004, 006, 007, 008, 010, 012 ;
УЛ.56-ТА:  001 , 016 , 018 , 056; УЛ.57-МА: 001, 002, 002А , 003, 005, 006, 007 ; УЛ.50-ТА:  001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 011А , 012, 014 ;   УЛ.ПАНОРАМА:  020; УЛ.ЧЕРНА БАРА:  002, 004 ;
УЛ.СМИЛЯНА:  0001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 031, 033, 035, 037 ;
УЛ.СЕЛИМ:  001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 023, 025, 027, 029 ;
УЛ.ЗОКУМ:  001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 021 ;
УЛ.КОТЕШКА СТЪПКА: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 ;
УЛ.ЛЮБОВНО ЦВЕТЕ:  001, 002, 003, 004, 004А , 005, 006, 007, 009, 011 ;
УЛ.ЛОЗИЧКА:  001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 024 ;
УЛ.ФИТОНИЯ:  001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 026 ;
УЛ.ДАМСКО СЪРЦЕ:  001, 001А , 002, 002А , 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 028, 030, 032, 034, 036, 038, 040, 042, 044 ;
УЛ.КАЛАТЕЯ: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ;
УЛ.ЦИНИЯ:  001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 ;      УЛ.РИД: 008, 011 ;
УЛ.ИВАН ДРАСОВ:  015, 021, 023 ;   УЛ.НИКОЛА КАРАСТОЯНОВ: 001, 002, 003, 004 ; УЛ.ФЕЛИЦИЯ:  004 ;
833
52254620052УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ:  002, 004, 004А , 006, 008, 010, 012, 014, 020, 021, 024, 026А , 026Б , 028, 030, 032, 034, 034А , 034Б , 036, 038, 042, 044, 046, 048, 048А , 050, 052, 054, 056, 058, 058А, 088, 146, 148, 152, 164 ;
УЛ.ЕДЕЛВАЙС (2-РА):  001, 002, 002Б , 003, 006, 008, 009 ; УЛ.ОРХИДЕЯ (8-МА):  001, 002, 002А , 003, 004, 004А , 005, 006, 007, 029 ; УЛ.ВЪРБА (9-ТА):  003, 007, 009, 014, 016 ; УЛ.ХАЙДУТИН (11-ТА):  001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 012, 016, 018
УЛ.ЯВОР (12-ТА)  001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016 ;
УЛ.МОМИНА СЪЛЗА (13-ТА):  001, 002, 003, 004, 005, 006, 006А , 007, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 016А , 016Б , 018, 019, 020, 022, 024, 026 ; УЛ.ИВАЙЛО:  001 , 003 , 004 , 006; УЛ.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ:  001, 002, 002А , 003, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 011А , 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 018А , 020, 021, 024, 025 ;
УЛ.РОСНА КИТКА (31-ВА):  001, 002, 002А , 003, 005, 008, 010, 012, 014, 016, 018, 020, 022, 025, 026, 028, 030, 031;
УЛ.ЗАХАРИ ЗОГРАФ:  005 , 009 ; УЛ.КЛАДАНЧЕТО:  001, 002, 002А , 002Б , 004, 010 ; УЛ.ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ:  002 , 003 , 004 , 005;
УЛ.ИВАН ВАЗОВ:  001, 001А , 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 012, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 041, 043, 045, 047, 049, 053, 055, 059, 061, 063 ;
УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ:  001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 017, 017А , 018, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 031, 032, 034, 036 ;
УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ: 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 009А , 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 033А , 034, 035, 035А , 035Б , 036, 037, 040, 042, 044, 046, 048, 050, 052, 054, 056 ;
УЛ.ПАПРАТ: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 013, 013В , 015, 016, 017, 017А , 018, 019, 020, 021, 022, 023, 052 ;
УЛ.МИЧУР:  023, 025, 027, 027А , 029, 031, 031А , 033, 035, 037, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 046А , 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 053А , 054, 056, 056Б , 058, 060, 066, 068, 070, 076, 078, 086 ;
УЛ.ТЕМЕНУЖКА:  002 , 004;
БУЛ.ЛОМСКО ШОСЕ:  324
899
53254620053УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ:  009А , 011, 013, 015, 021А , 023, 025, 027, 033, 035, 039, 043, 045, 067, 089, 165 ;
УЛ.ВЪРБА (9-ТА):  001; УЛ.МРАМОРЕН РИД:  001;
УЛ.НАРЦИС (19-ТА):  001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 031, 033, 035 ;
УЛ.РЕПУБЛИКА (20-ТА):  001, 001А , 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 017, 017А , 018, 019, 020, 021, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030 ;
УЛ.БЛАТО (21-ВА): 002, 004, 006, 008, 010, 012, 014, 016, 018, 020, 022, 024, 026 ;
УЛ.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ (22-РА): 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013 ;
УЛ.РОСИЦА:  001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 009А , 010, 011, 012А , 014, 016 ;
УЛ.ЙОРДАН ЙОВКОВ (24-ТА):  001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 012, 016 ;
УЛ.ПЛАМЪК (25-ТА): 001, 001А , 003, 004, 005, 007, 009, 009А , 010, 011, 012, 015, 017, 017А , 017Б , 019;
УЛ.ЧИЧОВЦИ (26-ТА):  001, 003, 004, 006, 008, 010 ;
УЛ.МАЙСКИ ДЕН (27-МА):  001 , 005 , 007 , 009;
УЛ.3-ТИ МАРТ:  001, 002, 004, 005, 006, 007, 007А , 008, 009, 010, 011, 012, 016 ;
УЛ.ХРИСТО БОТЕВ: 001, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 016, 019, 019А , 020, 026 ;
УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ:  002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015А , 016, 017А , 017Б , 017В , 018, 019, 020, 021, 022, 022Б , 023, 024, 024А , 025, 027, 027А , 032, 033, 045 ;
УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ:  001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 009А , 010, 012, 013, 014А , 014Б , 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030 ;
УЛ.КОСТА СПАСОВ:  001 , 002 , 004 , 005 , 008;
УЛ.МИЧУР:  001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 009А , 010, 010А , 011, 012, 013, 014, 015А , 016, 017, 018, 019, 019А , 020, 021, 021А , 022, 024, 026, 028, 032, 038, 040
701
54254620054Ж.К.ОБЕЛЯ 2  262 Г , 275877
55254620055Ж.К.ОБЕЛЯ 1: 101 А , 101 Б , 101 В , 101 Г , 101 Д , 102 А , 102 Б , 102 В , 102 Г , 103 А , 103 Б , 104 Г , 104 Д511
56254620056Ж.К.ОБЕЛЯ 1: 112 А , 112 Б , 113 А , 113 Б , 113 В , 113 Г , 113 Д , 114 А , 114 Б , 114 В , 120 А , 120 Б , 120 В602
общ брой избиратели41978
Back To Top