skip to Main Content

Стартира Програма „Зелена София“ 2022г

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че от 01.08.2022г. стартира Програма „Зелена София“. В  Програмата могат да се включат етажни собствености, регистрирани съгласно действащото законодателство, настоятелствата на народни читалища, училища и детски заведения.

В Програмата безвъзмездно се предоставят паркова мебел, растителност и други материали за облагородяване на междублокови пространства.

Проектни предложения ще се приемат до 17:00 часа на 01.09.2022г., а заявления за проучване на терена и легитимността на Управителя на етажна собственост – до 26.08.2022г.

Документите за кандидатстване може да изтеглите от следния линк:

https://www.sofia.bg/en/web/mayor-of-sofia/programs-and-projects/-/asset_publisher/BDV6nzS0gRBs/content/programa-zelena-sofia-2022/20182?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fen%2Fweb%2Fmayor-of-sofia%2Fprograms-and-projects%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_BDV6nzS0gRBs%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

Back To Top