skip to Main Content
Начини за плащане на извършваните административни услуги в СО район "Връбница"

БАНКОВА СМЕТКА В „ОБЩИНСКА БАНКА“АД, КЛОН „ЛЮЛИН“:

IBAN: BG90SOMB91303119102801
BIC: SOMBBGSF

ePay
На място в КАСА на СО район „Връбница“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Данък сгради,такса смет и данък превозни средства се превеждат в Дирекция „Местни данъци и такси“ – офис „Надежда – Връбница“
Банкови сметки за плащане на местни данъци и такси : http://www.nap.bg/page?id=48
При попълване на платежните документи е необходимо да се впише пълното име на административната услуга по – горе.
Към заявлението за административна услуга е необходимо да се приложи копие от платежните документи.

Плащане

Услугите се извършват се от служителите в отдел „Административно и информационно обслужване и дигитализация”

1.Наименование на услугата: Издаване на копие и заверено копие от договор за покупко-продажба на жилище

Необходими документи:Заявление

Нормативно основание: Приложение №5, т.16 от НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: 14 работни дни

Цена на услугата: – 10,00 лева;

Изпълнител: служба „Архив”


2.Наименование на услугата: Справка и издаване на заверени копия на документация 

Необходими документи:Заявление

Нормативно основание: Приложение №9, т.53-т.57 от НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: 14 работни дни

Цена на услугата:

  • формат А4 – 2 лв. на лист; /дължи се ДДС/
  • формат A3 – 4 лв. на лист; /дължи се ДДС/
  • формат А2 – 8 лв. на лист; /дължи се ДДС/
  • формат А1 – 16 лв. на лист;/дължи се ДДС/
  • формат А0 – 30 лв. на лист. /дължи се ДДС/

Изпълнител: служба „Архив”


3.Наименование на услугата: Писмен отговор за липса на досие в архива

Необходими документи:Заявление

Нормативно основание: Приложение №9, т.5от НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: 14 работни дни.

Цена на услугата: 2,00 лв. /дължи се ДДС/

Изпълнител: служба „Архив”


4.Наименование на услугата: Ксерокопия и разпечатки

Необходими документи:Заявление

Нормативно основание: Приложение №14, т.1, т.2 и т.5 от НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: на момента

Цена на услугата:

  • за копие от документ формат А4 – 0,09 лв.
  • за двустранно копие от документ формат А4 – 0,15 лв.
  • за разпечатка на документ формат А4 – 0,12 лв.

Изпълнител: служба: служба „Деловодство” и „Архив“


5.Наименование на услугата: Заверка на копия от документи

Необходими документи:Заявление

Нормативно основание: Приложение №4, т.6 от НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: 7 работни дни.

Цена на услугата: – 10,00 лева.;

Изпълнител: служба „Архив”

Back To Top