skip to Main Content

Обявление за длъжността главен експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност, служебно правоотношение

Крайният срок за подаване на документи е до 14.08.2023 г. включително.

Обявление за длъжността главен експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност, служебно правоотношение

Back To Top