skip to Main Content

Заключителна конференция по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ – ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА НАД 65 ГОДИНИ  В РАЙОН „ВРЪБНИЦА”

На 19.09.2017г. от 16,00 часа в залата на 74 СУ „Гоце Делчев“, Район „Връбница“  проведе заключителна конференция по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни над 65 години в район „Връбница”, финансиран от Европейски социален фонд по Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

На конференцията присъстваха: г-н Младен Младенов, Кмет на Район „Връбница“, г-н Георги Великов и г-жа Сашка Захариева, Министерство на труда и социалната политика, г-жа Анелия Николова, ОП „Социален патронаж“, г-жа Анна Дамянова, ОКИ „Надежда“, представители на МКБППМН, Район „Връбница“, служители на районната администрация, потребители на социални услуги и лицата, предоставящи им услугите – „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.

Пред аудиторията бе представен филм, отразяващ работата по реализиране на дейностите, залегнали в Проекта.

Участниците споделиха своите мнения и оценка за участието си в Проекта.

Прекрасните музиканти от  струнен квартет от Общински културен институт „Надежда”-  Любов Уришова, Лора Зеленогорска, Георги Петров и челистът Страхил Тошков изпълниха за всички гости и участници в конференцията няколко произведения  от своя богат репертоар.

razlichni-no-ravni
razlichni-no-ravni
razlichni-no-ravni
razlichni-no-ravni
razlichni-no-ravni
razlichni-no-ravni
razlichni-no-ravnirazlichni-no-ravnirazlichni-no-ravnirazlichni-no-ravnirazlichni-no-ravni
Back To Top