skip to Main Content

Заповед – агитационни материали

Заповед №СОА21-РД09-390/04,03.2021г. – агитационни материали

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЗАПОВЕД №СОА21-РД09-390/04.03.2021г.
МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ – ПЛАКАТИ, СЪОБЩЕНИЯ, ОБРЪЩЕНИЯ, РЕКЛАМИ, АФИШИ И ДР., СЪГЛАСНО ЧЛ. 184, АЛ. 3 ОТ ИК
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 04.04.2021 г.

 

 

ВРЪБНИЦА1ДВУСТРАННО ТАБЛОКВ. „ОБЕЛЯ“, УЛ.“1-ВА“, №1, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“
2ДВУСТРАННО ТАБЛОЖ.К. „ОБЕЛЯ-2“ ХХХ-ТО ДКЦ /ПРЕД ВХОДА/
3ДВУСТРАННО ТАБЛОЖ.К. „ВРЪБНИЦА-1“, БЛ.523 /ПРЕД ВХОД А /
4РЕКЛАМНО ТАБЛОЖ.К. „ВРЪБНИЦА-2“ КАЛКАН НА БЛ.636
5РЕКЛАМНА СТЕНАМ. „МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ“, БУЛ. „ЕВРОПА“, №2, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
6РЕКЛАМНА СТЕНАС. ВОЛУЯК, УЛ.“ЗОРНИЦА“ №43
7ТАБЛОС. МРАМОР, ПЛ.“СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ №1
Back To Top