skip to Main Content

Заповед на кмета на СО – район Връбница относно обявяване на пожароопасен сезон във земеделските територии и недопускане на пожари и щети през 2023 г.

Заповед на кмета на СО – район Връбница относно обявяване на пожароопасен сезон във земеделските територии и недопускане на пожари и щети през 2023 г.

Back To Top