skip to Main Content

Заповед РВР22-РД56-104/13.06.2022г. на Кмета на район „Връбница“ за осигуряване на на пожарната безопасност по време на жътвената кампания през 2022 г.

Заповед РВР22-РД56-104/13.06.2022г. на Кмета на район „Връбница“ за осигуряване на на пожарната безопасност по време на жътвената кампания през 2022 г.

Back To Top