skip to Main Content

Заповед №РВР22-РД56-179/5.10.2022г. на Кмета на район „Връбница“ – СО за създаване на по-добра организация по време на Задушница на 5.11.2022г.

Заповед №РВР22-РД56-179/5.10.2022г. на Кмета на район „Връбница“ – СО за създаване на по-добра организация по време на Задушница  на 5.11.2022г.

Back To Top