skip to Main Content

Заповед № СОА19-РД09-1293/17.09.2019 г. за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на СО, където се полага труд от администрацията

Заповед № СОА19-РД09-1293/17.09.2019 г. за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на СО, където се полага труд от администрацията

Back To Top