skip to Main Content

Заповед № СОА22-РД09-1472/26.08.2022 г. на Кмета на Столична община за забрана използването на общинския транспорт на територията на СО за провеждането на предизборна агитация

Back To Top